https://arshonline.ir

نقاب های شکسته در تراکتور / قسمت اول

نقاب

رسول زارعی / روزی که در تراکتور، توشاک قربانی بازیکن سالاری آقای «سالار فقط تیراختور» شد و در دوراهی کاپیتان های معترض به تعویضی که «احترام خط قرمزشان بود» و سرمربی! سرمربی رفتنی شد، چون پای اسطوره سازی از محصولات جناب والامقام در میان بود، صدایشان هم در نیامد و بدتر، آمدن جانشین بی رزومه […]

شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۰